6 november, 2012

Valvaka med SVIK och UPF ikväll på universitetet. Känns bra och vi får se om det blir Obama eller Romney som blir en av världens mäktigaste personer 4 år framåt. Obama har ett nobelpris med Romney är mormon. Close call.
 

21 februari, 2012

Lars Vilks föreläsning på universitetet var helt okej.
Att prata yttrandefrihet är alltid ett känsligt ämne. Och frågorna är många. Vilks har en särskild position i det hela med tanke på muhammedkarikatyrer och rondelundar. Men ja, frågan är ju var gränsen finns mellan provokation och kränkning. Vem ska dra den gränsen?

Problemet är väl när det inte längre finns en skillnad mellan offentligt och privat. Att kritik blir personlig. Men om den inte är personlig för mig som ger kritiken är det då mig det är fel på?

Jag har inget svar på frågan. Och det fick jag inte idag heller. Men ja, detta löser ju inga problem heller.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=4977734

7 februari, 2012

Idga gick statsministern ut med att jag ska jobba till 75. Nej tack sa jag då. En åldrande befolkning är problematiskt när pensionsystemet inte bär kostnaderna. Men det är inte att jag ska jobba längre som är lösningen. Inte alls. jag blir bara arg när man säger så. Om man istället hade satsat på offentlig sektor, skapat skatteintäkter och fått ungdomar i riktigt arbete istället för i arbetslöshet skapas förutsättningar för ett skattefinansierat pensionssytem. Om man låter alla människor vara med och bära kostnaderna får också alla vara med att dela vinsterna. På lika villkor kan tilläggas. Ungdsomlöner för att sätta ungdomar i arbete leder till lönedumpning och minskade skatteintäkter. Att människor jobbar längre kommer leda till att offentliga utgifter ökar. Arbetsskador och förtidspensioner bland annat.

Systemet är kanske inte perfekt, och det finns en poäng att sätta upp det på agendan, men med detta? Nej, Reinfeldt, tänk om, tänk rätt. Jag har i alla fall tänkt att ha en värdig ålderdom, nöjd efter min samhällsinsats och kunna få vara glad och aktiv med annat än jobb.

2 februari, 2012

SVT debatt idag fick mig att fundera. Jag blir förbannad när människor inte ser (eller väljer att inte se) att det finns ett klassamhälle. Vi lever med olika förutsättningar att lyckas och det finns hinder och klassklyftor som måste överbryggas. Idag ser vi att de fattiga blir fattigare och de rikare blir rikare och de som har makten vill inte göra något åt det.

Vi lever i ett klassamhälle, och det är okej. Så länge som inte klassen begränsar den personliga möjligheten att utvecklas. Det är vad som är det essentiella. Skattesystemet bygger på allas lika värde och att alla är med och bidrar till samhällsutveckling och en ökad välfärd. Om vi minskar skatterna ökar vi också klyfterna. Vad gör 500 spänn mer i plånboken i månaden om det i slutändan krävs att du kan betala en sjukhusräkning på 50 000?

Miljöfrågan är också en klassfråga. Med politiska insitament kan man förändra beteenden och med en miljöskatt (som trängselskatt) skapar man budgetutrymme för satsningar på grön politik. Men det kan också ske via gröna bidrag - som miljöbilspremien, solcellsavdrag, subventioneringar på KRAV och rättvisemärkt med mera. Men som det ser ut nu, med dyra lokaltrafikstaxor, och en kostam omställning har man inte råd att tänka ekologiskt och hållbart. Vi ser det hos privatpersoner, som i uländer.

De rika, de har råd att göra en omställning men de har också råd att betala sig bort från skiten. Låta någon annan ta hand om det och känna sig sorglösa. Vi ser det med utsläppsrätter som med mycket annat. Att betala sig fri frn ansvar är definitivt ett problem och det är ett klassproblem.

Att se människor då som ignorerar eller bagatelliserar klassproblematiken får mig att bli så arg. Om inte vi alla ser fördelarna med att alla delar lika så stannar välfärden, och utan välfärd.. vart är vi då? Jag är förvisso med i ett parti där inte klassfrågan diskuteras och problematiken läggs ofta inte fram. Men det är viktigt. Det är av yttersta vikt att vi minskar klassklyftorna och ser till att klass och ekonomisk härkomst inte begränsar individers och samhällets frihet och utveckling. Det är statens ansvar, och det förutsätter en stark skattepolitik där de som kan är med och bidrar mer så att de som inte kan får möjlighet. Med det kan vi lösa många mer problem.

1 februari, 2012

Idag hade vi seminarium om Globalisering, och dess effekter.
Vi enades ganska snabbt om att det är kapitalism som är drikraften i att utforska och utveckla den globaliserande processen. men vad det är, det vet jag inte.

För min del handlar globalisering om medvetande. Att ens egna medvetande sträcker sig längre än till karlstad, värmland, sverige och europa. Att det jag gör nu påverkar och influerar inte bara andra människor i min närhet utan även många, många andra.

Tycker jag om det som sker? Till viss del absolut. Vi kan se att universella problem sätts upp på en global agenda och måhända att vi inte är där med en lösning nu, så är vi påväg. Växthuseffektens problem tas äntligen på allvar av flera länder och även kontinenter. Vi tar ansvar på lokal nivå för en lobal fråga.

Sen medför ökade transfereringar av människor och kapital att suveräniteten minskar och juridisktionen förlorar i betydelse samtidigt som kryphålen blir fler och större. Trafficking, organhandel och droghandel är effekter på en ökad globalisering, nya problem som inte synts tidigare.

Men samverkan mellan människor är en grundsten i en hållbar fred och välfärd. Globaliseringen visar på ett tydligare samarbete - ett embryo av symbios som är viktigt att ta tillvara på. jag ser transnationella företag som exploaterar naturresurser som en nagel i ögat och en drivkraft som inte går att satsa sina pengar på. Globalisering ska drivas av människor inte av kapitalet, vinstintressen måste vara i sista hand drivkraften i ett globaliserande samhälle. Idag, som imorgon.

1 februari, 2012

 

men herre jesus, det är vegetarisk mat, det är inte gift.
Barn och människor över lag kan och bör äta vegetariskt ibland.

vi har tiotusen kineser som köper en stadsjeep idag, och då ska de svenska barnen tvingas att äta vegetariskt med tanke på miljön... någon mer som inte håller med att hans argument håller?


22 januari, 2012

Efter att ha sett på agenda kan jag bara konstatera en sak. Det var längesedan som jag förstod vad socialdemokratin stod för. Allt snack om nystart och jobba vidare, nya tag och snart, det är inte så man bevarar en välfärdspolitik. Socialdemokratin ska inte behöva skapa en ny politik, den behöver förvalta den politik som har funnits och synts tidigare.

Att det också kräver att man ska ha en stark partiledare trill att göra detta förstår jag inte heller. Partiledaren är såklart en viktig del, men den är inte allt. Juholts avgång kunde ha förhindrats om socialdemokratin hade visat att det finns ett parti bakom och att alla medlemmar är starka tillsammans. No man is an island, eller hur?

Nu ser det svenska politiska läget ut som det gör och en visionslös regering får nya vindar i seglen utan en opposition som vågar stå upp för sin politik. Men det ska inte behöva krävas en juholt för det. Det ska krävas en politik som ger ett alternativ till det som finns, en opposition där socialdemokratin tillsammans med V och MP står starka. Och där går både höger och vänstersossar in.

Nystart my ass, starta från början. Gå tillbaka till politik och gör det nu.


13 januari, 2012

jag vet inte riktigt vart jag ska börja. Jag är arg, och då blir det oftast attjag brusar upp och börjar där jag inte borde börja.Men på riktigt, vad håller folk på med egentligen? att träna folk för innebandy ska aldrig ha sexistiska inslag. Idrott ska vara demokratiskt och man ska lära sig om att alla är individwer och tillsammans en enhet. Då går det inte att göra såhär. inte alls. Inte alls!

12 januari, 2012

är det någon som vet vad kristdemokraterna håller på med egentligen? Nej, jag trodde inte det. Jag är inte så insatt i debatten men av det lilla jag har läst så vill jag inte direkt läsa mer. Tvångssterilisering av transsexuella? Att byta kön och bli avklippt. Känns inte 2012, det känns mer 1942, och i Nazityskland. Ja sure thing att KD är socialkonservativa, men nu låter de också som att det finns en ambition att bli nationalsocialistiska också.

Men ja, om SD går att bli KD borde väl KD bli SD, rimligt inte sant?

Kan man inte låta människor vara dem de är, få leva fulla liv och inte tro att kön gör dem till bättre föräldrar. Föräldraskapet är mer än vem som är mamma eller pappa? Det är kärlek som binder ihop en familj, kärlek som stärker än människa. Kärlek som får välden att bli lite bättre.

5 januari, 2012

Idag startade Vänsterpartiet sin kongress och en av de stora frågorna och krigen har varit om man ska ha en eller två partiledare. Ombuden ansåg att Vänsterpartiet kommer ha en partiledare och därmed basta.

Varför det är så farligt att ha ett delat ledarskap förstår jag inte, jag tycker personligen frågan är löjlig och trivial. Det är faktiskt pinsamt att man ödslar sån tid på att diskutera en sådan fråga. Partiordföranden representerar partiet, den är inte partiet och man kan inte lägga allt på denna post.

Ett delat ledarskap visar styrka, det visar att det finns kompetens och en förmåga att lyssna inåt och utåt, att partiledaren är till för medlemmarna och till för att visa politiken. Det handlar inte om att förminska personer eller kvotera in, det handlar om att skapa och representera. Två är bättre än en, och flera är bättre än två.

Ett parti är mer än sin eller sina partiordföranden och det är tråkigt att vi inte får se det, att debatten ignorerar detta. Kolla bra på vad man gör med socialdemokration och "juholtifierar" den. I miljöpartiet är det inte någon skillnad på om det är Åsa eller Gustav som pratar, för de pratar som representanter för miljöpartiet, och politiken är densamma.

Nej, vänsterpartiet, diskutera istället hur man tillsammans ska skapa en välfärdspolitik istället för att prata om vem som ska representera den.3 januari, 2012

I dagens NWT kunde man läsa en debattartikel som ligger väl i tiden. Den utbildningspolitiska debatten präglas av det och det dryper av förakt. Detta var en ganska liten insändare och av en ganska trivial karakär, men det som ligger bakom är allt annat än det. Jag skulle vilja gå så långt att säga att debatten som förs är ett hot mot ett demokratiskt samhälle.

Ett universitets syfte är att utbilda, fortbilda och att ligga i framkant i samhällsutvecklingen. I det innebär inte enbart att man ska ha ett utbildningsutbud där studenter blir attraktiva för den arbetsmarknad man riktar sig till. Det innebär inte heller att forskning ska vara trendkänslig eller att det ska finnas ett lönsamhetssyfte bakom allt man gör. Det finns något mer. Något som dagens utbildningspolitik glömmer eller kanske rentav bara ignorerar.

Universitetet ska vara mer än en arbetskraftsfabrik som ska serva det lönsamma kapitalistsamhället. En utbildad befolkning måste räknas av mer än dem som gått kandidat eller mastersprogram. Utbildning är fortbildning och kompetensutveckling. Det är viktigt att människor, oavsett var de kommer ifrån eller vad de har för bakgrund kan känna sig välkomna till universiteten och att det erbjuds en akademisk fördjupning inom områden man känner till eller intresseras av. Att tillhandahålla ett kursutbud som innehåller pilateskurser tjänar sitt syfte.

Man kan vara utbildad på många sätt, men att begränsa utbildning som man gör genom att minska på kursutbud och tvinga lärosäten att satsa på områden som skapar arbetskraft och lönsamhet stänger man ute många som vill men inte kan utbilda sig. När man gör det fördummas befolkningen och vi skapar kunskapsklyftor som i sin tur blir en klassfråga.

För min del så ser jag inget problem med att ett universitet har kurser inom pilates eller orkidéer, så länge de vilar på en akademisk vetenskaplig eller konstnärlig grund. Universitetet ska vara ett forum för kunskap - utbyten såväl som inlärning. Jag kan inte ranka kunskap efter lönsamhet, inte när samhällsnyttan går före.

2 januari, 2012


Rebecca och Fiona i Filip och Fredrik på frågan om de är socialister:"Ja såklart är inte ni det?". Filip outar att han är Miljöpartist varpå Fiona kontrar: "Det är så lätt att säga att man är miljöpartist. Ingen ställer följdfrågor-det är ett problem."

Att vara miljöpartist för min del betyder inte att jag är fast i en ism eller ideologi. Jag tror på att politik måste betyda en vilja till förändring. Att människor är villiga att kämpa för en eller flera saker för att tillsammans skapa en bättre värld, inte bara för oss utan för våra barn, barnbarn och framtida generationer. Jag tror att miljöpartiets politik är vägen dit.

Idag lever vi i efterföljderna av Per Albin Hansson och folkhemmet. Det var för 50 år sen. Världen ser inte ut som den gjorde då, men många ideal finns kvar. Jag tror också på allas lika värde, att det inte ska finnas klassklyftor och att alla har rätt till att skapa sig ett hem för sin familj där man kan trivas i. Jag tror på att arbetet ska vara ett komplement till livet och inte tvärt om.  Visst kan man säga att jag är mer röd än blå. Men jag tycker det är fel att utgå ifrån att högervänsterskalan alltid måste gälla. Det är inte hållbart.

Miljöpartiet för en hållbar politik i ett hållbart samhälle. För det kräver att vi ser på världen med nya ögon idag. Så vi kan fatta beslut som inte har fattats tidigare. Att vara fast i ideologier där framtidsvisionen redan är utkristalliserad räcker inte. Vi måste fatta aktuella beslut som ger konsekvenser utanför ideologiska utpier. Det gäller kärnkraft och utbygdnad av järndvägsspår. Men det gäller även familjepolitik och immigrationspolitik och det gäller utbildningspolitik.

Jag tror på en politik och ett parti som samlar hela samhället, som bygger hela samhället och som driver ett samhälle framåt. På alla nivåer, inom alla områden. Vi har skapat oss en egen framtidsvision. Och det är jag stolt över.

om man tar sitt jobb på allvar

eller om man är polis i torsby cch den lokala pizzerian är stängd?


dagens:

go fuck a duckjag hoppas ändå att han sitter kvar, kommer igen och skakar av sig detta.

 

 

 

 

 

 

 


annie lööf, något jag inte vill möta ensam på en mörk stig

she is a crazy beatch, no kidding!


varför jag lite tror att ryssland kommer bli ett kejsardöme igen..

Situationen i Ryssland är ohållbar. Nu ska de byta plats med varandra... Putin är maktgalen och väldigt väldigt konstig. Men visst kan väl Putin och Medvedev göra saker tillsammans men ibland är det bara för komiskt.. frågan är ju lite vad de mer gör tillsammans..

... Och en tur på skoter. Foto: Scanpix... Bilkörning... Foto: Scanpix... Badminton... Foto: Scanpix... Cykling... Foto: Scanpix... En promenad... Foto: ScanpixInte sällans syns Rysslands president Dmitrij Medvedev och premiärminister Vladimir Putin tillsammans på bild när de utför någon aktivitet ihop. Här är det fiske som gäller... Foto: Scanpix

cyckel, bilkörning, fiske, skoter... frågan är ju lite vad de mer gör tillsammans..

Oh baby, baby it is a wild world.. it is hard to get by..


är lite allergisk mot pride, men ändåden är snygg, och det är viktigt att stödja dem som ändå tycker pride är viktigt

Osloattacken

Tänkte kommentera lite om mina reflektioner kring det som hänt i Oslo. Även om inte jag kan göra det lika bra som alla andra. Men först och främst måste jag säga att jag tycker det är fantastiskt hur alla sluter upp bako och alla är eniga om att Norge är ett. Det finns inte direkt några politiska motstridigheter utan nu står man starkt, enade och stöttar varandra. Det borde man göra hela tiden.

Sen är själva situationen hemsk, horribel och avskyvärd. Oavsett om det är Al Quaida eller ETA eller som i dethär fallet en "lokal" terrorist är det aldrig okej att attackera det demokratiskt politiska systemet med våld, hot och mord. Det är inte acceptabelt att rikta attacker mot byggnader, politiska institutioner eller människor som symbliserar det politiska systemet. Det är avskyvärt att det ska gå så långt att man mördar människor för att få ut sin poäng - om det ens finns någon vill säga.

Jag ber för människorna i Norge, jag hoppas att de mår bättre imorgon och att vi inte slutar arbeta för en mer demokratisk, mer vänlig och en mer solidarisk värld. Nu om något behöver vi det.

Tidigare inlägg
RSS 2.0